ПОМОЩ! КЛАСИРАНЕ!

ОТ: ТРАЯНА

Най-после излязоха дългоочакваните резултати от НВО. Кой доволен, кой не толкова, важното е, че изпитите приключиха и сега остава нещо не по-малко важно – класирането. Знаете, че вече се работи по точкова система и сега ще ви припомним как точно става това.

Тъй като доста хора се обадиха да ме питат какво се случва, щом детето има двойка, ще може ли да кандидатства, веднага ви казвам, че тук не говорим за двойка, а за точки, които позволяват кандидатстването на всички ученици, независимо от резултата. Ето и какво имам предвид.

Оценките от свидетелството за основно образование се преобразуват в точки по определена скала. При нея отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки. Един кандидат-гимназист може да участва в класирането с максимум 500 точки.

Останалата част от бала се образува от точките, получени на националното външно оценяване. Те могат да се използват по три начина. Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика. При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултатът от олимпиада или състезание, включено в календара на МОН. Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж. Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки. Но участва! Всяко училище решава какъв ще бъде приемът му. Информация може да намерите в сайта на желаното училище по градове.

Обърках ли ви хубаво? Нека да дам пример. Вземам точките на един сладур Станислав, който е изкарал на НВО 95 точки по БЕЛ и 100 по математика. По-интересното е, че той е живо притеснен дали ще успее да влезе в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора в паралелка Немски с английски език. Не виждам причина за притеснение, защото  с този резултат ще влезе, където поиска, но нека да сметнем неговия бал според план-приема именно на това училище. Изискванията са  (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) от НВО + (1 * БЕЛ + 1 * М) от свидетелството за завършен седми клас. Какво се получава? Има шестици за края на годината по двата предмета. По-горе казах, че оценка 6 се приравнява на 50 точки и сега просто пресмятаме. (2 * 95 + 2 * 100) + (1 * 50 + 1 * 50). Балът му е 490 точки.При положение, че максимумът е 500 точки, смятам, че няма за какво да се тревожи. Този случай е префектният. Сега да видим обаче Мая, която не се е справила перфектно и е получила 48 точки по БЕЛ на НВО и 13 точки по математика. Има две четворки за края на годината по двата предмета. По схемата по-горе излиза, че балът й е 174. Наистина това е нисък бал, но това не означава, че не може да кандидатства, просто трябва добре да се прецени за кое училище и паралелка ще стигне този бал. Тук препоръчвам да се подадат поне 10 желания за първото класиране. Но този бал е пресметнат за ГПЧЕ, а Мая иска да учи в ПГСАГ. Сега нещата се променят, защото в тази гимназия в Стара Загора балообразуващите оценки са други. Тук се вземат точките от свидетелството по предметите изобразително изкуство и информационни технологии. Тя има шестици и сега балът й е 222 точки. Пак ви напомням, че е важно да видите всяко желано от вас училище кои оценки изисква при балообразуване.

На 3-ти юли можете да подадете заявление онлайн или в училищата гнезда, ако се тревожите дали ще се справите. Няма нищо сложно, вижте в линка стъпка по стъпка как се случва това – https://cutt.ly/eiZVlVW

Ако случайно сте объркали нещо и сте подали онлайн желанията си, можете да коригирате заявлението си вече обаче само лично в училище гнездо и то до 7-ми юли, не по-късно!

И сега важен въпрос, който вълнува всички! Какво да правя, ако не съм приет на I класиране?!!!Помощ!

Във II етап на класиране могат да участват ученици, които са класирани след първи етап, но не са удовлетворени от приема си. В този случай те имат право да подадат заявление за участие във II етап на класиране, но без право да пренареждат желанията, които са подредили при кандидатстването за I етап. В този случай те могат да бъдат класирани или за същото желание, или за по-горно. Заявления за участие във II етап на класиране се подават от 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. в училището, където е класиран ученикът на I етап, при условие, че желае участие в повторно класиране за по-високо желание, без право за пренареждане на желанията;

Във II етап на класиране участват автоматично и ученици, които са кандидатствали и не са били класирани след I етап, без да е нужно подаване на ново заявление.

При положение, че сте приет още на първо класиране, ето какво следва. При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или професионална паралелка в Държавен план-прием, се предоставят следните документи:

– Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;

– Оригинал на Свидетелство за основно образование;

Удостоверение за преместване не се изисква, когато учениците са преминали през Държавен план-прием, затова не е необходимо да изисквате такова от старото си училище.

По-важният въпрос, който вълнува всички с нисък бал и техните родители, е „Не ни харесва училището, в което сме приети. Какви са следващите стъпки?“.

Ако не сте удовлетворени от приема си на първи етап на класиране, следва да подадете заявление в училището, където сте приети, за участие във втори етап на класиране (т.е. не се записвате в него, а заявявате желание за ново класиране). Ако не се запишете или не подадете заявление за участие във втори етап на класиране, губите мястото си и ще можете да кандидатствате отново на трети етап, но само за останалите незаети места.

Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при подаване на пакета с документи в училището-гнездо. Вие само заявявате участие в класиране за по-желан профил/професия от този, за който сте класиран. Мястото Ви от първи етап е гарантирано, докато не се изкачите по-нагоре в желанията си. Електронната система може или да Ви класира за по-желан профил, или за същия, който вече знаете.

Ученици, които са подали документи за участие в Държавен план-прием, но не са класирани за никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично за незаетите места на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се на първи етап на класиране, заявили участие за втори етап на класиране.

Ако след втория етап отново не сте класирани в никое училище или не сте удовлетворени от приема си, може да заявите желание за участие в трети етап на класиране. Заявленията се подават в училищата гнезда, както и в сайта priem.mon.bg. В това заявление можете да посочите профили/професии, в които има незаети места, различни от желанията при първоначалното кандидатстване.

Внимание: Ученици, които не са удовлетворени от класирането си от втория етап, могат да подадат заявление за участие в трети етап, само ако не се запишат в училището, в което са били приети след втори етап – т.е. мястото се губи.

Дано съм ви била полезна и изчерпателна. Успех! Все пак лятото и животът са пред вас!

(Visited 1 023 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Публикувано: юни 29, 2020